ALV: 5 maart

Op dinsdag 5 maart 2019 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. De gelegenheid voor onze leden om kennis te nemen van de stand van zaken bij de NHC en mee te beslissen over belangrijke zaken voor de toekomst van de club. 

 

AANKONDIGING/UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING NOORDWIJKSE HOCKEYCLUB

Dinsdag 5 maart 2019, om 20.00u.

Locatie: Clubhuis NHC

 

 

Agenda

1.      Opening

2.      Ingekomen stukken en mededelingen

3.      Notulen van de ALV van 14 november 2017

4.      Jaaroverzicht en sportief verslag 2017/2018, en een beetje 2018/2019, alsmede uitreiking Dudok van Heel Bokaal

5.      Financieel jaarverslag 2017/2018

6.      Verslag kascommissie, décharge van het bestuur en benoeming nieuwe kascontrolecommissie

7.      Bestuursmutaties

8.      Begroting 2018/2019

9.      Voorstel contributieverhoging

10.  Contributiereglement

11.  Voordracht leden van verdienste

12.  W.v.t.t.k.

13.  Rondvraag

 

14.  Sluiting

 

De ALV is dit jaar wat later dan gebruikelijk. Een aantal zaken die tijdens de ALV worden gepresenteerd, heeft de nodige voorbereidingstijd gevraagd.

 

Clubnieuws overzicht