Verslag ALV: 5 maart

Vorige week dinsdag, 5 maart vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Ondanks stevige concurrentie van de wedstrijd Real Madrid – Ajax, was de vergadering toch redelijk bezocht. En dat was goed, omdat een aantal belangrijke punten op de agenda stond.

Allereerst gaf Thomas Martin, de voorzitter een sportief verslag over het seizoen 2017-2018, het seizoen waarin de Noordwijkse Hockeyclub het 50-jarig bestaansjubileum vierde. Onder dankzegging aan de Lustrumcommissie memoreerde de voorzitter de fantastische lustrumactiviteiten (lustrumopening, lustrumfeest, lustrumrally, lustrumgala, lustrumslotfeest voor de jeugd, H1 en D1 reünie). Verder stond het financieel verslag over 2017-2018 en de begroting voor 2018-2019 op de agenda. De voorzitter vertelde dat de Noordwijkse Hockeyclub de broekriem moet aanhalen, goed op de uitgaven moet letten en dat het zaak is de inkomsten te verhogen.

Vervolgens werd de Dudok van Heel Bokaal uitgereikt. Een bokaal die vernoemd is naar de heer Dudok van Heel, één van de oprichters van onze club en bedoeld is voor mensen die zich binnen de club sterk maken voor onze jeugd. Dit seizoen viel de eer te beurt aan Monique Krommendijk. Monique is voor het derde seizoen E-lijncoördinator, doet de planning van de scheidsrechters, is wedstrijdsecretaris voor de jeugd, doet de ledenadministratie en helpt met de financiën. Kortom, meer dan verdiend. Gefeliciteerd, Monique!

Daarna werden twee nieuwe leden van verdienste in het zonnetje gezet:

Oud-burgemeester Jan Rijpstra en oud-wethouder Gerben van Duin. De heer Rijpstra had een videoboodschap opgenomen vanuit Cairns, Australië en zei zeer vereerd te zijn met de benoeming tot lid van verdienste. Gerben van Duin was aanwezig bij de vergadering. Hij dankte de Noordwijkse Hockeyclub en hield de club voor het goede sportbeleid voort te zetten. De Noordwijkse Hockeyclub is de heren Rijpstra en Van Duin zeer erkentelijk voor wat zij als vertegenwoordigers van de Gemeente Noordwijk voor de hockeyclub hebben gedaan.

Tijdens de vergadering is verder ingestemd met een verhoging van de contributie op een aantal punten en is het Contributiereglement aangenomen. Het Contributiereglement staat op de site.

Na sluiting van de vergadering was de bar geopend en kon het glas geheven worden op de hockeyclub én op de overwinning van Ajax.

Het concept van de notulen van de algemene ledenvergadering zijn per mail op te vragen bij de secretaris (secretaris@n-h-c.nl) van de vereniging.

---

Uitnodiging en agenda ALV 5 maart 2019

Op dinsdag 5 maart 2019 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. De gelegenheid voor onze leden om kennis te nemen van de stand van zaken bij de NHC en mee te beslissen over belangrijke zaken voor de toekomst van de club. 

 

AANKONDIGING/UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING NOORDWIJKSE HOCKEYCLUB

Dinsdag 5 maart 2019, om 20.00u.

Locatie: Clubhuis NHC

 

 

Agenda

1.      Opening

2.      Ingekomen stukken en mededelingen

3.      Notulen van de ALV van 14 november 2017

4.      Jaaroverzicht en sportief verslag 2017/2018, en een beetje 2018/2019, alsmede uitreiking Dudok van Heel Bokaal

5.      Financieel jaarverslag 2017/2018

6.      Verslag kascommissie, décharge van het bestuur en benoeming nieuwe kascontrolecommissie

7.      Bestuursmutaties

8.      Begroting 2018/2019

9.      Voorstel contributieverhoging

10.  Contributiereglement

11.  Voordracht leden van verdienste

12.  W.v.t.t.k.

13.  Rondvraag

 

14.  Sluiting

 

De ALV is dit jaar wat later dan gebruikelijk. Een aantal zaken die tijdens de ALV worden gepresenteerd, heeft de nodige voorbereidingstijd gevraagd.

 

 

Clubnieuws Overzicht