Verzekering

Tijdens de trainingen en wedstrijden kan je geblesseerd of gewond raken. In de gang hangt een ijskastje met blessure-ijs en achter de bar is een EHBO-doos en AED (defibrilator) beschikbaar.

Verzekeringen voor KNHB-leden

De KNHB heeft voor haar leden bij Interpolis twee verzekeringen afgesloten. Het gaat om een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop iemand een beroep kan doen bij schade (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), hij of zij de schade eerst daar aan moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in aanmerking.

Let op: spelers die niet lid zijn van NHC maar wel meetrainen of -spelen, zijn niet verzekerd. Alle informatie is te vinden via ‘Verzekeringen’ op www.knhb.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij Interpolis, online of via 013-5801234.

Club Overzicht