Uitnodiging ALV 29 oktober 2019 om 20.00 uur

AANKONDIGING/UITNODIGING

ALGEMENE LELDENVERGADERING NOORDWIJKSE HOCKEYCLUB

Dinsdag 29 oktober 2019 om 20.00 uur, locatie clubhuis NHC

Agenda

 

1. Opening en vaststelling agenda

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de ALV van 5 maart 2019

4. Statuenwijziging

5. Jaaroverzicht en sportief verslag 2018-2019

6. Bedankjes

7. Verslag kascontrolecommissie, décharge van het bestuur

8. Benoeming kascontrolecommissie

9. Bestuursmutaties

10. Begroting seizoen 2019-2020

11. Voorstellen nieuwe vertouwenscontactpersoon: Daniëlle Brink

12. Voortgang Commissie “Veilige Sportomgeving” 

13. Presentatie door Bram van Schijndel, bestuurslid Technische Zaken

14. W.v.t.t.k.

15. Rondvraag

16. Sluiting

Clubnieuws Overzicht