Update van de jeugdcommissie

Allereerst hopen wij dat al onze leden en hun naasten gezond zijn en goed door deze moeilijke tijd heen komen.

Zoals iedereen weet gaat het er nu om dat we er gezamenlijk voor zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zo veel als mogelijk wordt voorkomen en dat de mensen die zorg nodig hebben die zorg ook kunnen ontvangen. 

Hiertoe zijn vooralsnog alle hockeyactiviteiten en -competities gesloten tot minimaal 28 april as. Het is op dit moment nog onzeker hoe het daarna zal gaan. Zie voor meer informatie hieromtrent het nieuwsitem op de NHC-site getiteld “Vragen en antwoorden NHC nav Corona-crisis”. 

Ondertussen is de jeugdcommissie achter de schermen begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Wij vinden het belangrijk om ondanks dat er niet gehockeyd kan worden, in ieder geval het nieuwe seizoen vast tot in de puntjes voor te bereiden. Ons streven is om voor alle jeugdleden een geschikt team samen te stellen waardoor ze een geslaagd hockeyseizoen tegemoet kunnen gaan. 

Hiervoor kunnen we gelukkig putten uit het spelersvolgsysteem dat we bij NHC hebben en dat waardevolle informatie van coaches en trainers bevat. We vinden het daarnaast ook belangrijk om input van de spelers te krijgen. Daartoe hebben wij recent aan ouders/verzorgers van jeugdleden een brief gestuurd. Hierin vragen wij om het aan ons door te geven als er vriendenverzoeken of aandachtspunten zijn. Ook horen wij het graag als er spelers zijn die zouden willen keepen of als ouders de rol van coach of teammanager voor hun rekening willen nemen komend seizoen. Dit kan door een mail te sturen aan de desbetreffende lijncoördinator. 

Voorts hopen we natuurlijk dat iedereen lid wil blijven bij NHC. Voor de zekerheid attenderen we erop dat eventuele opzeggingen vόόr 30 april 2020 binnen moet zijn. 

Tenslotte wensen we iedereen veel sterkte en blijf gezond!

Namens de jeugdcommissie, 

Vera Brocheler
Bestuurslid Jeugdzaken

Clubnieuws Overzicht