Bekendmaking teamindeling

Teamindeling
Zaterdag 13 juni wordt de teamindeling voor het volgende seizoen (2020-2021) bekendgemaakt. 

Voor onze jeugdspelers een spannend moment in het hockeyseizoen, waarbij de emoties soms hoog oplopen: sommige kinderen zullen blij zijn, anderen verrast en weer anderen teleurgesteld.

Zorgvuldige voorbereiding
Voor het maken van de teamindeling wordt veel informatie van de (hoofd)trainers en coaches verzameld. De input en feedback van trainers en coaches betreft onder andere:

- de theo-appbeoordelingen door trainers en coaches ingevuld;

- aanvullende informatie die bij de  coaches (maart) en trainers (mei) is opgevraagd;

- de coachgesprekken in november en mei (alleen de tweedejaarsE t/m A-jeugd) van dit seizoen;

- de terugkoppeling van de voorlopige indeling aan de coaches en (hoofd)trainers.

De jeugdcommissie maakt op basis van de input en feedback van trainers en de coaches de teamindeling. Een enorme puzzel. Het vertrekpunt bij iedere teamindeling zijn de aantallen.

Het beleid van NHC is om kinderen in hun eigen lijn te laten spelen. NHC schuift dus niet vervroegd door tenzij dat echt nodig is in verband met de aantallen. De enige uitzonderingen hierop zijn kinderen die al van jongs af aan zijn doorgeschoven of indien dit in het kader van talentontwikkeling gewenst is. Ook hebben we binnen elke lijn jaarlijks te maken met een andere spelersgroep. Omdat we de kinderen indelen aan de hand van hun motivatie en hockeyvaardigheden kan dit betekenen dat kinderen ook binnen dezelfde lijn in een hoger of lager team worden geplaatst. Daarnaast proberen we zoveel als mogelijk rekening te houden met eventuele vriendenverzoeken (mits ze wederzijds zijn gedaan en het niveau vergelijkbaar is). We willen benadrukken dat het teamnummer slechts een getal is, en dat dit niks zegt over het plezier en de ontwikkelmogelijkheden die de kinderen zullen hebben komend seizoen.

Verwachtingen
Wij vinden het belangrijk om de verwachtingen van kinderen zo goed mogelijk te managen. Kinderen en ouders kunnen een andere verwachting hebben over de teamindeling dan de uiteindelijke uitkomst. Wij doen ons best om verwachtingen zoveel mogelijk in te schatten en, zo nodig, van tevoren bij te stellen.

Ouders spelen hierbij ook een rol: zorg dat de verwachtingen in het gezin niet te hooggespannen zijn, probeer het kind op een positieve manier naar de teamindeling te laten kijken (bijvoorbeeld: de nieuwe indeling is een goede gelegenheid om nieuwe kinderen te leren kennen, in het nieuwe team kan het kind beter op niveau spelen, of in het nieuwe team wordt het kind uitgedaagd om zichzelf te bewijzen, etc.).

Ondanks de zorgvuldige voorbereiding, zal een aantal kinderen teleurgesteld zijn. Het is ons nog nooit gelukt om iedereen 100% tevreden te stellen.

Wij hopen dat al onze jeugdspelers zin hebben in het nieuwe seizoen. Eind augustus zal de club weer van start gaan om er samen iets moois van te maken!

Als er vragen zijn, verzoeken we een mail te sturen naar:

jeugd@n-h-c.nl

jongstejeugd@n-h-c.nl

Hartelijke groet,

De jeugdcommissie

 

Clubnieuws Overzicht