Bestuurszaken

Hiermee berichten wij u dat Thomas Martin zijn functie als voorzitter heeft neergelegd. Danielle Brink zal zijn functie tot de eerstvolgende ALV waarnemen.
Vera Brocheler heeft haar functie als bestuurslid jeugdzaken neergelegd. Haar taken worden voorlopig overgenomen door Ada Alkemade.

 

 

Clubnieuws Overzicht