Informatieavond 10 augustus

Beste leden, ouders van leden van de NHC,

Velen van u hebben gisteren een e-mail ontvangen van ex-voorzitter Thomas Martin en ex-bestuurslid Vera Brocheler waarin zij suggereren dat het bestuur grensoverschrijdend gedrag op de NHC tolereert.

Op 5 augustus heeft de voorzitter a.i. een verklaring op de website laten zetten, waarin al werd aangegeven dat derden een vertrouwelijk bestuurlijk document en documenten, die niet bij ons bekend zijn, op een klokkenluidersplatform hebben geplaatst.  Alleen de pers heeft toegang tot dit besloten platform. Inmiddels is duidelijk dat het Algemeen Dagblad naar alle waarschijnlijkheid maandag een artikel zal publiceren. In het concept staan uitsluitend suggestieve aannames; harde feiten zijn er niet.

Wij willen u hierbij nogmaals verzekeren dat bij ons geen klachten bekend zijn over één of meer trainers van onze club. Voor alle duidelijkheid: het bestuur accepteert in geen geval grensoverschrijdend gedrag binnen de NHC.

De Noordwijkse Hockey Club wordt in dezen ondersteund door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

Wij willen zo snel mogelijk de eventuele onrust bij u  wegnemen en daarom zullen we op maandag 10 augustus een informatieavond  organiseren voor alle leden en ouders.  De aanvang is om 19.30 uur. De locatie is het clubhuis van de NHC. Daar het om een informatieavond gaat voor leden en ouders zijn pers-medewerkers of andere geïnteresseerden deze avond niet welkom.

In verband met de corona-maatregelen willen wij graag vooraf weten of u daar bij aanwezig wilt zijn. U kunt zich aanmelden  via secretariaat@n-h-c.nl

Namens het bestuur Noordwijkse Hockey Club

Danielle Brink 
Voorzitter a.i. 

Clubnieuws Overzicht