Verklaring bestuur NHC 11 augustus

Publicatiedatum: 11 augustus 2020

Het bestuur van de Noordwijkse Hockey Club heeft kennisgenomen van het artikel in het Algemeen Dagblad van 11 Augustus 2020. Het bestuur van NHC herkent zich niet in de beschreven schets van het AD. 

Het voormalige bestuur heeft in 2019 naar aanleiding van de  genoemde brief uit het verleden onderzoek gedaan en er is versneld een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Er zijn destijds geen aanwijsbare feiten boven water gekomen. Het onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd noch is er sindsdien een melding ontvangen over incidenten.

Het bestuur van de NHC vindt het van belang nogmaals te benadrukken dat het nooit grensoverschrijdend gedrag binnen de club zal toelaten en te allen tijde direct maatregelen zal nemen. 

Maandagavond 10 augustus, tijdens de informatieavond voor leden over dit onderwerp, is aanvullend een commissie opgericht die zich gaat richten op een duurzaam (veilig) pedagogisch sportklimaat op NHC voor alle jeugdspelers. Ook de oprichting van deze commissie onderstreept dat NHC een veilige sportomgeving van groot belang vindt.

Zowel het bestuur van NHC als de KNHB vragen (ouders van) leden om zich te melden als zij misstanden constateren binnen onze club. U kunt hiervoor het e-mailadres gebruiken van de Vertrouwenscontactpersoon van NHC vcp@n-h-c.nl of contact opnemen met de Vertrouwenscontactpersoon van de KNHB via Chantal.mies@knhb.nl

Bestuur NHC
bestuur@n-h-c.nl

 

Clubnieuws Overzicht