Bericht van het bestuur

Naar aanleiding van de nieuwe publicatie in het Algemeen Dagblad van vandaag, woensdag 23 september 2020 willen wij u het volgende laten weten: 

Het bestuur o.l.v. de toenmalige voorzitter, is in mei 2019 erg geschrokken van de anonieme brief. Net als dat we nu schrikken van deze verhalen. Buiten kijf staat dat wij dergelijke zaken, als deze al zouden hebben plaatsgevonden, verwerpelijk vinden.

Het bestuur wil nogmaals benadrukken dat wij ons ervan bewust zijn dat wij als bestuur verantwoordelijk zijn voor hoe trainers, leden, ouders en vrijwilligers zich op onze club gedragen, ook jegens elkaar en zeker als daar een gezagsverhoudingen (bv trainer-speler, coach-speler) is. We maken hier beleid op en voeren dit beleid actief uit.

Veiligheidplan NHC in werking
Een Veiligheidsplan en alle benodigde protocollen voor een Veilige Sportomgeving waren al op onze club aanwezig. Deze staan op onze website en zijn via de nieuwsbrief met de leden gedeeld (zie https://www.n-h-c.nl/index.php?page=2831&sid=1)

Daarnaast hebben we na de informatie avond op 10 augustus nog de volgende extra maatregelen genomen zodat we onze protocollen nog beter uitdragen:

  • Een extra vertrouwenscontactpersoon (een vrouw) aangesteld
  • Zgn. buddy’s (ouders) die tijdens de trainingen aanwezig zijn
  • Een commissie ingesteld die het Veiligheidsplan nog meer onder de aandacht van de leden zal brengen, de naleving van onze omgangsregels als belangrijk speerpunt ziet en ook het programma ‘Sportiviteit en Respect’ zal uitrollen.  Volgende week komt de commissie onder leiding van Centrum Veilige Sport bij elkaar. 
  • Doordat het veiligheidsplan en de protocollen goed op orde zijn, is onze club aangemeld voor de gratis VOG-procedure voor de trainers en de coaches /managers.

Wij doen binnen ons vermogen en verantwoordelijkheid alles om in te zetten op deze punten. Wij hechten er veel belang aan dat alle omgangsregels onder onze leden bekend zijn. Echter, onze invloedsfeer reikt niet verder dan onze vereniging. Hoe vervelend we deze situatie ook vinden, wij hebben als bestuur en vereniging geen invloed op wat er buiten de vereniging gebeurt.

Wij hebben na de bijeenkomst op 10 augustus geen nieuwe feiten vernomen of meldingen binnengekregen. Dat neemt niet weg dat wij onverminderd scherp blijven op naleving van onze omgangsregels.

Herhaalde oproep
Wij vragen (ouders van) leden om zich te melden als zij misstanden constateren binnen onze club. Er is een aantal manieren om hier melding van te maken: 

  1. Via de vertrouwenspersoon van NHC: vcpjosemoree@n-h-c.nl;
  2. Via het Centrum Veilige Sport https://centrumveiligesport.nl/contact;
  3. Via de vertrouwenscontactpersoon van de KNHB via Chantal.mies@knhb.nl;
  4. Of u kunt contact opnemen met de Zedenpolitie via het algemene nummer van de politie: 0800-8844.

Namens het bestuur NHC

Danielle Brink
a.i. Voorzitter

Clubnieuws Overzicht