COVID-19

Het bericht van onze minister-president op 14 december j.l. brengt voor de (hockey)sport een (kleine) verzwaring van de maatregelen.

Bericht van KNHB dd 15 januari:

Beste allemaal,

 Dinsdagavond 12 januari liet het kabinet weten de huidige lockdown in ieder geval te verlengen tot en met 9 februari. De geldende regels voor sport zijn ongewijzigd gebleven. Samengevat zijn ze als volgt:

  • (Jongste) jeugdteams mogen zonder beperkingen trainen en binnen de vereniging onderlinge wedstrijden spelen. Zij mogen geen competitie spelen;
  • Senioren mogen alleen in groepjes van maximaal twee en met anderhalve meter afstand trainen. Zij mogen geen onderlinge wedstrijden of competitie spelen;
  • Topsporters mogen onder strikte voorwaarden trainen en competitie spelen. Sinds 8 december vallen spelers en speelsters uit de beide Hoofdklassen onder deze benoemde groep topsporters. De Hoofdklassecompetitie kan daarom hervat worden op 31 januari a.s.

Binnen de beperkte mogelijkheden die er op dit moment zijn, ziet de KNHB veel mooie initiatieven bij verenigingen. Voor de jeugd wordt van alles georganiseerd op de eigen vereniging en op allerlei andere manieren proberen verenigingen en hockeyers met elkaar in verbinding te blijven. Veel van die initiatieven deelt de KNHB met verenigingen via de campagne #SamenSterker.

Helaas is de situatie in Nederland sinds de start van de lockdown in december nog niet sterk genoeg verbeterd en bestaat er veel onzekerheid over de komende weken als het gaat om de mogelijkheden in de sport. We hopen uiteraard net als alle hockeyers dat er snel meer ruimte ontstaat zodat ook senioren weer volwaardig kunnen trainen én er weer competitie kan worden gespeeld. Omdat de verwachtingen voor de heel korte termijn nog niet positief zijn, heeft de competitieleiding van de KNHB ervoor gekozen om op dit moment nog géén detailscenario s te publiceren over wanneer de competities worden hervat en hoe de competitieformats er dan uit gaan zien. Er is nog te veel onzekerheid.

Zodra er meer zicht is op hervatting, publiceert de KNHB direct de daarbij passende startdata en ook de dan geldende competitieformats. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • De competities voor alle teams worden zo snel mogelijk hervat en er wordt tot aan de zomervakanties doorgespeeld. Zo kan elke hockeyer nog zoveel mogelijk wedstrijden spelen.
  • De ambitie van de KNHB blijft om de competities volwaardig uit te spelen. Indien competities echter pas na half maart kunnen worden hervat, is aanpassing van het competitieformat noodzakelijk.
  • Alle competities, behalve de competities voor Dames 1 en Heren 1 (uitkomend in de bondscompetitie), zullen het 2e weekend vanaf het moment dat competitie spelen weer is toegestaan direct worden hervat. Het 1e weekend kan dan nog worden gebruikt voor een voorbereidingswedstrijd.
  • Bij Dames 1 en Heren 1 (uitkomend in de bondscompetitie) houdt de KNHB rekening met een langere voorbereidingstijd.

 Aan het begin van het seizoen 2020-2021 heeft de KNHB reeds bekend gemaakt hoe omgegaan wordt met verschillende situaties als de competities niet regulier uitgespeeld kunnen worden. Meer informatie hierover vind je in de veelgestelde vragen over competitie. Specifiek gaat het om de vragen 'Indien ook dit seizoen de competities niet volledig uitgespeeld kunnen worden, hoe gaat de KNHB dan hiermee om?' en 'Wanneer gaat de KNHB over tot het aanpassen van het competitieformat?'.

We moeten in Nederland met elkaar de verspreiding van het virus er onder krijgen zodat de volgende persconferentie hopelijk meer informatie en duidelijkheid kan geven over eventuele versoepelingen in de sport, bijvoorbeeld over de trainingsmogelijkheden van senioren. Indien dat het geval is, dan zal de competitieleiding aansluitend met een nieuwe update komen aangaande de herstart van de competities.

Bij vragen kan uiteraard contact worden gezocht met het eigen districtskantoor of via competitie@knhb.nl

Met vriendelijke groet/ kind regards,
Afdeling Competitiezaken

 

---

Het bericht van onze minister-president op 14 december j.l. brengt voor de (hockey)sport een (kleine) verzwaring van de maatregelen. Voor senioren geldt -weer- dat zij slechts in groepen van twee personen mogen trainen, met inachtneming van de anderhalve meter. De (jongste) jeugd t/m 17 jaar mag nog steeds samen trainen en onderlinge oefenwedstrijden spelen. Ben je 18 jaar en speel je nog in de A-lijn, dan is het helaas niet mogelijk om mee te trainen/spelen met je team.

 

Dragen van een mondkapje in het clubhuis

Met ingang van 1 december 2020 geldt een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, dus ook in het NHC clubhuis (voor het gebruik van de sanitaire voorzieningen) en in de kleedkamers voor het pakken van de keepers- en ballentassen. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden.

 

Trainen en oefenwedstrijden tijdens de kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie wordt er niet getraind. Ook is het NHC-terrein gesloten voor extra trainingen en/of onderlinge oefenwedstrijden. Vanaf 4 januari 2021 wordt er weer getraind.

 

Corona regels voor het NHC-complex

We zetten de corona-regels voor het NHC-complex

nog even op een rij:

· Ingang alleen via Nieuwe Zeeweg langs veld 1 en de fietsbrug

· Uitgang langs het pad bij veld 1 en de tennis

· Voor de Coolkids en de F-lijn is alleen op woensdagmiddag de Irisplein-uitgang geopend voor het ophalen van kinderen met de auto. Kinderen die met de fiets komen of met de fiets zijn gebracht, worden begeleid naar de fietsbrug (ouders die hun kinderen met de fiets ophalen, graag bij de fietsbrug wachten, en niet op het parkeerterrein)

· Ga na de training direct naar huis

· Blijf niet kijken bij trainingen of onderlinge oefenwedstrijden van andere teams, je bent dan immers publiek

· Aanwezigheid van ouders/coaches/managers is NIET toegestaan op het terrein tijdens de trainingen. Bij oefenwedstrijden zijn maximaal twee begeleiders per team toegestaan (bij de jongste jeugd dus inclusief spelbegeleider

De Gemeente Noordwijk (Stichting Sportbedrijf Noordwijk) heeft aan dit laatste punt nog het volgende toegevoegd:

Ouders wordt verzocht hun kind weg te brengen en op te halen en niet vervolgens bij het sportveld te blijven (dus ook niet buiten het NHC-complex op het parkeerterrein).

 

· Het clubhuis en terrein mag tot nader orde niet meer gebruikt worden voor vergaderingen van commissieleden en/of andere vrijwilligers. Alleen vrijwillgers die ondersteunend nodig zijn voor de sportbeoefening mogen aanwezig zijn op de accommodatie. Bijvoorbeeld: de coach van het team mag wel aanwezig zijn bij een oefenwedstrijd, maar niet bij de training

· Teamgesprekken/tussentijdse evaluaties mogen niet plaatsvinden op het NHC-complex. Doe dit via een vragenformulier online

 

Binnenkort Corona-dienst op het NHC-terrein tijdens trainingen

 

Om ervoor te zorgen dat iedereen de regels netjes naleeft, zodat we kunnen blijven trainen, organiseren we met ingang van 4 januari 2021 toezicht op het NHC-terrein tijdens de trainingen. Iedere trainingsdag tussen 17.30 en 20.30 uur gaan we in tijdsblokken van anderhalf uur een corona-dienst voor de teams instellen. Per toerbeurt vragen we een ouder van een team dat tijdens dat tijdsblok training heeft om met een geel hesje aan te zorgen dat de corona-regels worden nageleefd: dat de juiste in- en uitgang wordt genomen, dat de looproute wordt aangehouden,dat ouders/niet-trainers het terrein niet betreden, dat fietsers via de fietsbrug komen, etc.

Een soort bardienst dus, maar dan anders.

 

We rekenen op de medewerking van alle (aspirant-)leden en ouders om bovenstaande maatregelen te respecteren. Het duurt nog wel even voordat we weer zoals vanouds kunnen hockeyen en gezellig wat kunnen drinken. Laten we er ajb samen voor zorgen dat de club open kan blijven voor trainingen en onderlinge jeugdwedstrijden.

 

Voor vragen over de NHC maatregelen kan contact worden opgenomen

met de corona-coördinator: Claire Laarman 06 – 51 09 23 80

 

Op de site van de KNHB staat ook veel informatie 

Clubnieuws Overzicht