Onderzoek ISR

Conclusie rapport ISR: NHC biedt een veilige sportomgeving

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft het onafhankelijk onderzoek naar signalen van mogelijk ongewenst c.q. grensoverschrijdend gedrag van trainers binnen onze vereniging afgerond. 

De conclusie van het onderzoek is dat NHC een veilig sportklimaat biedt. Ook volgt uit het rapport dat van structureel grensoverschrijdend gedrag van trainers richting (jeugd)leden van de club géén sprake is. Het gros van de geïnterviewden bij het onderzoek is juist positief over de trainers van onze vereniging.

De KNHB heeft als onafhankelijke opdrachtgever opdracht gegeven om dit onderzoek te doen. In de samenvatting kunt u de opdracht, werkzaamheden en conclusies van het ISR lezen. Hiermee is het onderzoek afgerond. Het bestuur kan hiermee een streep trekken onder deze zaak en gaat ervan uit dat leden, ouders en andere betrokkenen dat ook doen. 

De KNHB meldt verder nog dat zij de NHC zal blijven ondersteunen bij de ingezette maatregelen en bij activiteiten/vragen die vanuit het (deels) nieuwe bestuur en haar commissies worden opgepakt of gevraagd.

We kijken nu vooruit en zijn actief aan de slag met het bieden van optimaal hockeyplezier dat samengaat met leuke teamprestaties in de veilige sportomgeving die we op het Noordwijkse hockeyveld hebben.

Vragen? Neem contact op met Cees van Wijk (voorzitter@n-h-c.nl)

Vragen aan de vertrouwenscontactpersoon? Neem contact op met Jose Morée (vcpjosemoree@n-h-c.nl)

Bestuur Noordwijkse Hockeyclub

bardienst

Bar- en ontvangsttafel diensten

Alle ouders van (jongste) jeugdleden en kuikens zijn verplicht om, per kind, één keer per jaar een bardienst of ontvangsttafeldienst van 3 uur te doen op zaterdag. Hiervoor kun je inschrijven via onze website:

Lees meer

Teameten en evenementen

NHC groeit en ook de wens om de onderlinge betrokkenheid van teams te vergroten. We zien dan ook een toename in de vraag om gebruik te maken van onze faciliteiten voor zowel team- als nevenactiviteiten in het clubhuis. Dit willen wij graag stimuleren! De keuken is door de week beschikbaar voor trainers en teams. Klik hier voor de spelregels. Andere evenementen zijn mogelijk in overleg met barzaken: barzaken@n-h-c.nl.

Lees meer

Huisregels NHC

In onze huisregels vind je enkele regels over het reilen en zeilen in en om het clubhuis en op de velden. Ook tref je op deze pagina het huishoudelijk reglement.

Lees meer