Storneringen & Incasso Contributie

Onlangs hebben we de contributie geïnd bij al onze leden. Helaas werden we geconfronteerd met een onverwacht hoog aantal storneringen, wat de verwerking van de betalingen bemoeilijkte.
 

We begrijpen dat er verschillende redenen kunnen zijn voor deze storneringen, en we willen dit proces zo soepel mogelijk laten verlopen voor iedereen. Daarom willen we jullie laten weten dat we binnenkort voor de tweede keer zullen proberen om de contributie te innen. We hopen op jullie medewerking om ervoor te zorgen dat dit proces deze keer vlotter verloopt.

Als je nog niet hebt betaald, vragen we je vriendelijk om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat en dat alle benodigde gegevens up-to-date zijn. Dit zal helpen om eventuele verdere storneringen te voorkomen. Let op, mocht het hierna weer niet lukken dan zijn wij genoodzaakt extra administratiekosten in rekening te brengen.

Mocht u financiële steun nodig hebben om de contributie van u kind te kunnen betalen, dan wijzen we ook graag op de regelingen die er bestaan. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen met de betaling van de contributie en eventueel met spullen zoals sportkleding. Klik hier voor meer informatie.

Indien je problemen ervaart met de contributiebetaling, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze penningmeester Nicole via penningmeester@n-h-c.nl 

Clubnieuws Overzicht