Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
HockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen
Bij opgave jeugdlid in te vullen door ouder/verzorger
Ik hockey sinds:
Hoogst gespeelde niveau:
Vorige club(s):
Trainer/coach diploma?
Soort diploma:
Behaald in:
Wij proberen bij het indelen van de jeugdteams zoveel mogelijk rekening te houden met
een prettige omgeving waarbij plezier en sport voorop staan.
Mocht uw kind nog op de basisschool zitten dan zouden wij graag de naam van de basisschool ontvangen.
Behalve basisschool willen wij ook rekening houden met de groep waarin uw kind zich bevindt.
Basisschool:
Groep:
Voor alle senioren Ún ouders van jeugdleden:
Verplicht minimaal twee keuzes te maken.
1e keuze: *
2e keuze: *
Beroep ouder 1
Beroep ouder 2
Familie van NHC lid?
Zo ja: broer/zusje/zoon/dochter van:
 
Auto Incasso
* Bij de NHC worden de contributies en andere verenigingsbijdragen betaald via auto incasso.
Bij deze ga ik hiermee akkoord.
Opmerking