Nieuwjaarsreceptie in clubhuis 25 januari jl.

Vorige week donderdag 25 januari was er een gezellige nieuwjaarsreceptie op de club

Alle commissieleden, vrijwilligers, sponsoren en senioren waren uitgenodigd. Ondanks het wat latere moment in de maand was het toch weer een gezellig wederzien van bekenden zo even na het Kerstreces en de reeds aangevangen wintercompetities. Er was een aanzienlijke hoeveelheid mensen aanwezig. Samen hebben we het glas geheven op een mooi nieuw jaar, een mooie tweede helft van het seizoen en vooruitkijkende naar mooie plannen en verbeteringen voor de club de komende tijd. Er werd gekletst, meegezongen (door dames O25-2!) met de pianiste, en er waren lekkere hapjes. Cees dankte alle aanwezigen voor hun inzet en bijdrage voor NHC en het bleef (zeker voor sommigen…) lang onrustig…

Clubnieuws Overzicht