Voorkom een boete: regels omtrent afmelden wedstrijd

Het komt gelukkig zelden voor, maar stel dat je een wedstrijd niet kunt spelen dan zijn er enkele regels van kracht. Lees ze even door, handig voor als het wel een keer nodig is. 

Hierbij nog even de artikelen vanuit het Bondsreglement die hierop betrekking hebben;

8.6.2 Kennisgeven van afgelasting

Een centrale afgelasting wordt bekend gemaakt via www.knhb.nl.

Indien een wedstrijd anders dan centraal wordt afgelast, dient dit door de ontvangende vereniging zo spoedig mogelijk ter kennis te worden gebracht aan de bezoekende/betrokken vereniging(en) én aan de aanwijzer indien scheids- rechters door de CA/DBa zijn aangewezen, één en ander met inachtneming van het gestelde in artikel 8.7.

Een afgelasting dient altijd gemeld te worden aan de competitieleiding. Indien een wedstrijd wordt afgelast, hoeft er geen DWF te worden ingevuld én mag er dus ook geen uitslag worden ingevuld. Wanneer een wedstrijd wordt afgelast, dan wordt de afgelastingsprocedure gevolgd en dienen de KNHB Bondsreglement 54 wedstrijdsecretarissen van beide clubs (bij voorkeur) via het ledenpakket van de vereniging cq. DWF op de dag van de wedstrijd de wedstrijd af te gelasten met de reden van het niet spelen. Deze verplichting geldt niet in geval de wedstrijd(en) niet is/zijn gespeeld in verband met (centrale) afgelasting door de competitieleiding.

 8.7.2 Inhalen van zaalhockeywedstrijden

Zaalhockeywedstrijden afgelast op grond van artikel 8.6 (afgelastingen) worden in de regel niet opnieuw vastgesteld; hiervan kan worden afgeweken indien de wedstrijd van belang is voor het bepalen van het kampioenschap, promotie of degradatie.

 10.3 Niet opkomen, wedstrijd niet aanvangen

Aan een vereniging waarvan een team in een in de in artikelen 8.1, 8.2 en 8.4 bedoelde wedstrijd in strijd met de verplichting niet is opgekomen dan wel de wedstrijd niet heeft aangevangen, kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00.

Aan een team dat in strijd met zijn verplichting in een vastgestelde wedstrijd niet is opgekomen dan wel de wedstrijd niet heeft aangevangen, worden 3 wedstrijdpunten in mindering gebracht. Een team dat tijdens eenzelfde competitie in strijd met zijn verplichting voor de tweede keer (voor zaalhockey geldt: op twee wedstrijddagen) niet is opgekomen dan wel de wedstrijd niet heeft aangevangen, verliest het recht van verdere deelname aan de competitie.

De competitieleiding deelt het betreffende team het volgende seizoen ten minste één klasse lager in, maar kan in bijzondere gevallen tot een lagere indeling komen. De door het team reeds gespeelde wedstrijden worden als niet-gespeeld beschouwd. Dit zal in de ranglijst van de competitie worden verwerkt. Voor het team verschuldigde inleggelden blijven verschuldigd; reeds betaalde inleggelden worden niet gerestitueerd.

Voor veldhockey geldt: De niet-gespeelde wedstrijd wordt in de regel opnieuw vastgesteld; hiervan kan echter worden afgeweken, mits dit geen invloed heeft op kampioenschap, promotie of degradatie. In beginsel wordt de wedstrijd als niet gespeeld beschouwd. De competitieleiding kan echter bepalen dat er in uitzonderlijke gevallen een uitslag van 3-0 wordt opgenomen in het voordeel van de niet in overtreding zijnde partij. De competitieleiding heeft bovendien de bevoegdheid om indien het ontvangende team niet is opgekomen of de wedstrijd niet is aangevangen de opnieuw vast te stellen wedstrijd op het terrein van het bezoekende team te laten plaatsvinden.

Voor zaalhockey geldt: De niet-gespeelde wedstrijd wordt als regel niet opnieuw vastgesteld. Voor het opmaken van de competitieranglijst wordt de uitslag van de niet-gespeelde wedstrijd bepaald op 5-0 in het nadeel van het niet opgekomen team; hiervan kan worden afgeweken, indien de wedstrijd van belang is voor het bepalen van het kampioenschap, promotie of degradatie. Onverminderd het voorgaande blijft op de vereniging waarvan een team niet is opgekomen, de verplichting rusten de eventuele kosten van de niet-gebruikte zaaluren te betalen.

Clubnieuws Overzicht