Contributiereglement

In de Algemene Ledenvergadering van afgelopen dinsdag heeft het bestuur een voorstel gedaan om de contributies met ingang van het veldseizoen 2019-2020 te verhogen. Dit voorstel is door de ALV aangenomen. Daarnaast heeft de ALV een Contributiereglement aangenomen. In het Contributiereglement zijn de regels over de verschuldigdheid en betaling van contributie opgenomen. Deze regels stonden eerst - in verkorte versie- op de site. Het Contributiereglement krijgt een mooi plekje op de website van NHC, zodat de regels altijd kunnen worden nagelezen.

Clubnieuws overzicht