Van het Bestuur

Na twee roerige weken waarin onze mooie club helaas in een slecht daglicht kwam te staan, heb ik de behoefte u een update van de stand van zaken te geven. Het gaat het bestuur van de NHC enorm aan het hart dat er zoveel onrust is ontstaan naar aanleiding van de diverse krantenartikelen. NHC en het bestuur staan garant voor een professionele sportomgeving waarbinnen onze leden veilig en met veel plezier kunnen sporten op onze mooie club.

Namens het bestuur wil ik nogmaals benadrukken dat wij geen klachten of meldingen van grensoverschrijdend gedrag hebben ontvangen. Ook de KNHB heeft niets ontvangen noch zijn er aangiften bij de politie gedaan. Op 10 augustus jl. hebben we een informatieavond georganiseerd waar 35 ouders en leden aanwezig waren. Daarnaast heeft een tiental ouders via email gereageerd. Naar aanleiding van deze avond zijn er, mede door actieve input van de ouders aanwezig op de informatieavond op 10 augustus, een aantal belangrijke initiatieven gestart. 

Commissie Veilige Sportomgeving:
Een nieuwe Commissie “Veilige Sportomgeving” is door en met een aantal aanwezige ouders opgericht. De nieuwe commissie gaat meer aandacht geven aan het uitdragen van het bestaande Veiligheidsplan en de diverse protocollen voor een veilige sportomgeving. De commissie zal worden ondersteund door de KNHB en worden geleid door Rolf de Blanken, oud-speler van H1 en speler in Veteranen A. Namens het bestuur willen wij deze betrokken ouders bedanken voor hun inzet in deze commissie. 

Extra vertrouwenspersoon:
Naast het oprichten van de commissie is er tijdens deze informatieavond ook een extra vertrouwenspersoon gevonden. Wij zijn erg blij dat José Moree, betrokken ouder van een jeugdspeler en tevens leerkracht op het Northgo College, samen met Henk Braat als vertrouwenscontactpersoon voor NHC aan de slag gaat. Vragen aan de vertrouwenscontactpersonen van NHC kunnen worden gesteld via:
-Henk Braat:  vcp@n-h-c.nl  of 
-José Moree: vcpjosemoree@n-h-c.nl

VOG verplichting trainers én coaches & manager:
Ieder seizoen waren de trainers al verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) af te geven. Het bestuur heeft besloten om vanaf seizoen 2020-2021 de VOG verplicht te stellen voor iedereen die actief begeleider/betrokkene is bij een jeugdteam. De VOG wordt centraal geregeld door de club. Inmiddels hebben de betrokkenen hierover een eerste bericht ontvangen.

Buddy-systeem:
Bij elke trainingen vanaf de C-lijn is er een trainingsbuddy/ouder aanwezig op het veld.  De trainingsbuddy/ouder is een paar extra ogen op het veld en de gedachte hierachter is dat hij/zij voor spelers, ouders en trainers een gevoel van vertrouwen en veiligheid biedt.

Met deze maatregelen hebben wij er alle vertrouwen in dat we met elkaar kunnen zorgen dat alle leden en jeugdleden op een sportieve en veilige manier bij onze club kunnen hockeyen. Heeft u aanvullingen, vragen of opmerkingen over deze maatregelen? Mail of bel ons dan. 

Namens het bestuur wens ik iedereen een gezellig en sportief seizoen toe. Samen staan we sterk achter onze mooie club aan zee!

Danielle Brink
Ad-interim Voorzitter
NHC

Clubnieuws Overzicht