Coronadienst

Om ervoor te zorgen dat iedereen de regels netjes naleeft, zodat we kunnen blijven trainen, organiseren we met ingang van 4 januari 2021 toezicht op het NHC-terrein tijdens de  trainingen
Iedere trainingsdag tussen 17.30 en 20.30 uur gaan we in tijdsblokken van anderhalf uur een corona-dienst voor de teams instellen. Per toerbeurt vragen we een ouder van een team dat tijdens dat tijdsblok training heeft, om met een geel hesje aan, te zorgen dat de corona-regels worden nageleefd: dat de juiste in- en uitgang wordt genomen, dat de looproute wordt aangehouden, dat ouders/niet-trainers het terrein niet betreden, dat fietsers via de fietsbrug komen, etc.

Een soort bardienst dus, maar dan anders. 

Het schema voor de corona-dienst zal via de coach-app-groepen worden gecommuniceerd. 

Clubnieuws Overzicht