Ereleden

Ere-lid zijn zij, die vanwege bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur in een algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.

 

Peter Liesting 2017
E. Verdoorn 2015
Danielle Brink 2014
Jacques Piekaar 2010
Margot Bonnike 2007
Henk Braat 2005
Eke 't Hooft 2003
Rob van Nes 2003
John Asselbergs 2002
Mark Kipp 1997
Gijsbert Tit 1987
Willem de Haas 1986
Piet Minnes 1984
G.J.M. Voorham 1978
A.M.E. de Wilde 1977
Mevrouw Schuitema (overleden) 1977
Dhr. Dudok van Heel (overleden) 1977
Mevr. de Ruyter van Beelen 1977
Organisatie Overzicht