Bestuur

Voor de aansturing van de vereniging is een bestuur aangesteld dat bestaat uit leden van de hockeyvereniging.

 

De huidige bestuursleden:

Cees van Wijk Voorzitter
Frans Meijer Secretaris
Nicole Lennarts Penningsmeester
Mariken Langbroek-van der Graaf Jeugdzaken
Alexander Loe Senioren
Bart Wehkamp Accommodatie

 

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies met enthousiaste leden en ouders van leden. Wil je ook bijdragen aan het welzijn van onze club, dan horen wij dat graag. Lees hier hoe je als vrijwilliger kan helpen.

Bijzondere Leden:

Ereleden

Dudok van Heel Bokaal leden

Leden van Verdienste

 

 

 

Organisatie Overzicht