Ereleden

Ere-lid zijn zij, die vanwege bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur in een algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.

 

Lees meer

Dudok van Heel Bokaal Leden

De Dudok Van Heel Bokaal wordt uitgereikt aan diegene(n) die zich onderscheiden bij de inzet voor de jeugd. De bokaal is vernoemd naar de heer Dudok van Heel, één van de oprichters van onze club.

 

Lees meer