NHC en AVG

Wellicht heb je het al gehoord, op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. Lees hier hoe dit bij NHC is geregeld.

De AVG zorgt o.a. voor de versterking en uitbreiding van privacyrechten en strenger toezicht op het verwerken van persoonsgegevens (zowel leden als vrijwilligers). Als een vereniging of bedrijf niet voldoet aan deze wetgeving riskeert het een fikse boete.

NHC is al een tijdje bezig om de systemen (met daarin jouw persoonlijk gegevens) en de site en nieuwsbriefmodule op orde te brengen.
De persoonlijke gegevens, die wij aan je hebben gevraagd met betrekking tot het lidmaatschap bij NHC, worden opgeslagen en beheerd bij onze IT-partner AllUnited.

NHC gebruikt jouw gegevens om je te informeren over het laatste nieuws over jouw team en de club, zoals het wedstrijdprogramma, de uitslagen, sportieve ontwikkelingen en actuele evenementen of mededelingen. Ook worden de contributiefacturen vanuit AllUnited verstuurd.

Wat is er gerealiseerd:

•             De ledenadministratie beschikt over de mogelijkheid om een lid de anonimiseren. Dit zorgt ervoor dat de informatie in het systeem niet meer herleidbaar is tot een natuurlijk                persoon.
•             Leden kunnen in hun persoonlijke pagina, na inloggen, op de website of in het ledenportaal hun eigen gegevens bijwerken en hun eigen privacy instellingen aanpassen.
•             Alle functies, rechten en verantwoordelijkheden van NHC leden en vrijwilligers binnen het Allunited-systeem zijn onder de loep genomen en indien  noodzakelijk aangepast.

Welke functionaliteit wordt op korte termijn gerealiseerd?

•             Mogelijkheid tot het uitschrijven voor clubmails en nieuwsbrieven
•             Het akkoord geven op de privacy-voorwaarden op inschrijfformulier en  de mogelijkheid tot het intrekken van dit akkoord
•             Door middel van flexibele invulvelden op het inschrijfformulier kan de club haar data minimaliseren, omdat de club alleen die data opvraagt welke zij daadwerkelijk nodig heeft.

NHC en AllUnited streven ernaar om over en weer de regels van de AVG na te leven, waarbij AllUnited B.V. de persoonsgegevens alleen zal verwerken voor en in opdracht van NHC, of voor zover AllUnited B.V. daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke plicht.

We zullen je via de site en nieuwsbrief op de hoogte houden over dit onderwerp. Heb je vragen of suggesties, neem  dan contact op met het bestuur via webmaster@n-h-c.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur NHC

Downloads:

Clubnieuws Overzicht