Zaterdag 19 juni
Ypenburg JA1
Ypenburg JB3
0
Alecto
Kieviten JC1
9
Ypenburg
Kieviten JD1
Pijnacker
Alecto
Alecto
5
Voorhout MA2
Afgelast
Pijnacker MA4
Kieviten
Voorhout
0
Alecto
Kieviten
8
Kieviten MB4
Alecto
Catwijck MC3
0
Catwijck
6
Alkemade
11
Ypenburg
5
Ypenburg
1
Alecto
Ypenburg
Kieviten MD3
Afgelast
Alphen MD6
Zondag 13 juni
Kikkers
Afgelast
Bloemendaal
Afgelast
Rood-Wit
Afgelast
Uitgeest
Afgelast
Leiden
Afgelast
Zaterdag 12 juni
2
Rijswijk
Alecto
Ypenburg
Alphen
5
Alphen
Catwijck
Alecto
4
Alphen
2
Alkemade
3
Alecto
0
Kieviten
Catwijck
1
Ypenburg
6
Catwijck
2
Alphen
Ypenburg
Alphen
2
Nieuwkoop
Voorhout
7
Voorhout
4
Alphen MC6
0
Catwijck
Voorhout
2
Catwijck
Nieuwkoop
4
Ypenburg
Zondag 6 juni
Afgelast
Maarssen
Afgelast
Kieviten
Afgelast
Gooische
Afgelast
Maarssen
Afgelast
Leonidas