Betalingsherinnering contributie

Eind september/begin oktober zijn alle contributie-facturen verstuurd. Een groot aantal leden heeft nog niet de volledige contributie voldaan. Graag verzoeken wij deze leden de volledige contributie o.v.v. de naam van het lid (of bij een gezinslidmaatschap de namen) over te maken op de rekening met nummer: NL26 RABO 0376 9081 22 t.n.v. Noordwijkse Hockey Club.

De volledige contributie dient vóór 1 december te zijn bijgeschreven. Bij betaling na 1 december geldt een boete wegens te late betaling van €35,00 per lidmaatschap.

Ter informatie: in januari 2019 wordt de contributie voor de zaalhockey gefactureerd.

 

Clubnieuws overzicht