Speelgerechtigdheid / boete

Speelgerechtigdheid/boete
 
Beste coaches en managers van NHC,

Wij gaan er vanuit dat jullie bekend zijn met de 'regels speelgerechtigdheid' en ' invalregels' veldhockey voor het seizoen 2019-2020 (zie ook de downloads op de KNHB site: "Speelgerechtigdheid junioren 2019-2020 veldhockey" en "Tabel klassengrenzen speelgerechtigdheid veldhockey 2019-2020"). Simpel gezegd mag je geen:


- spelers lenen uit hoger spelende teams in dezelfde leeftijdscategorie; en
- spelers uit een jongere leeftijdscategorie lenen, als er meer dan een klasse verschil zit tussen de teams.


Coaches/managers die zich niet houden aan deze regels, lopen het risico op een boete (zie ook "Uniform boete-overzicht Veld-Zaal-JJ 2019-2020). Daarnaast kunnen punten in mindering "PIM" worden gebracht. Als de KNHB vanwege overtreding van de bovenstaande regels een boete oplegt aan NHC, zal deze boete op het team worden verhaald.

Clubnieuws Overzicht