NHC, een veilige sportomgeving

Afgelopen september is de commissie Veilige Sportomgeving van start gegaan. Doel van de commissie is ervoor te zorgen dat iedereen binnen NHC zich veilig voelt en optimaal kan genieten van de hockeysport.

De commissie heeft zich allereerst verdiept in wat gerenommeerde instanties als het NOC*NSF en de KNHB hierover hebben geschreven, alsmede in het veiligheidsbeleid van andere hockeyclubs. Op basis van de hieruit verkregen inzichten werd al snel duidelijk dat het opschrijven van de normen en waarden van NHC alsmede het vastleggen van hoe we omgaan met bijvoorbeeld pestgedrag en seksuele intimidatie de eerste belangrijke stap is naar een veilige sportomgeving. Binnenkort zullen de resultaten van het werk van de commissie aan het bestuur worden aangeboden. Vervolgens zullen de gedragsregels en protocollen worden gedeeld met alle leden. Tijdens de ALV heeft Heren 1 zich al bereid verklaard om een belangrijke rol op zich te nemen bij het onder de aandacht brengen van ons beleid. Hier zijn we enorm blij mee!

Clubnieuws Overzicht