Werkzaamheden

Vanaf woensdag 13/1 voert de gemeente rioleringswerkzaamheden uit bij de nieuwe zeeweg/parkeerplaats/sloot NHC. Het fietspad wordt daar tijdelijk afgesloten en er loopt een tijdelijk fietspad via de NHC fietsbrug over de parkeerplaats, waar vervolgens het ‘gewone’ fietspad weer vrij is na het NHC- en tennisterrein.
De NHC parking wordt dus tijdelijk zowel parking als fietspad.

Om gevaarlijke situaties te voorkomen vragen we alle ouders die met de auto naar NHC komen om hun kinderen af te zetten/op te halen extra voorzichtig te zijn met in- en uitparkeren en rustig te rijden.
Zo blijft het veilig voor alle fietsende kinderen en voorkomen we gevaarlijke situaties. NHC heeft geen invloed op de werkzaamheden, we kijken zelf uiteraard mee en bij gevaarlijke situaties zullen we de gemeente vragen om verkeersregelaars in te zetten.
Signaleert u zelf een verkeerssituatie door deze werkzaamheden die we onder de aandacht van de gemeente kunnen brengen, dan horen we graag van u.
Uiteraard blijft het éénrichtingsverkeer nog steeds van kracht op het NHC terrein ( in langs veld 1/fietsbrug, uit langs veld 1 en de tennis.

Clubnieuws Overzicht