Van het bestuur

In de nieuwsbrief van vorige week lazen jullie dat er vier nieuwe bestuursleden zijn benoemd tijdens de laatste ALV. Tegelijkertijd namen we afscheid van een aantal oude bestuursleden.

We bedanken hierbij Naomi Kaulesur Sukul en Marc Pepping voor hun inzet in het bestuur. Zij gaan de club niet verlaten en blijven nog actief als vrijwilligers in de Jongste Jeugd en Faciliteiten. Ook bedanken we Danielle Brink voor haar werk als ‘crisismanager’ gedurende het afgelopen jaar. En last but not least: Ada Alkemade. Ada is benoemd als Lid van Verdienste. Dat zou eigenlijk in het meervoud moeten zijn. De tijd en gedrevenheid die Ada de afgelopen jaren in de NHC heeft gestopt zijn ongeëvenaard. Zij heeft er mede voor gezorgd dat het hockeyspel en de organisatiegraad van de vereniging van hoog niveau zijn.

We zijn blij dat een aantal nieuwe bestuursleden het bestuur versterkt. Frans Meijer als secretaris, Bart Wehkamp voor accommodatie en Mariken Langbroek als bestuurslid Jeugdzaken. Met de overige bestuursleden Arjan Duijndam, Isabelle Lapadu en Natascha Bader is het bestuur bijna compleet. Een bestuurslid hockey-technische zaken is van harte welkom!

Wat de speerpunten van dit bestuur zullen zijn horen jullie nog van ons. Wij gaan ons de komende maanden eerst richten op de gevolgen van de coronamaatregelen, de teamindeling voor het volgende seizoen en de organisatie van de vereniging. Ook kijken we met belangstelling uit naar het onderzoeksrapport van de ISR (Stichting Instituut Sportrechtspraak) naar aanleiding van de gebeurtenissen van vorig jaar. Het rapport is bijna klaar. Het bestuur zal serieus omgaan met de conclusies en aanbevelingen van dit rapport. We hopen daarna de bladzijde te kunnen omslaan naar het (oude) succesverhaal dat de NHC toch een beetje is.

Clubnieuws Overzicht