NHC veilige sportomgeving

Samenvatting Onderzoek ISR in opdracht van KNHB.

Nieuwsbrief 15 april 2021

Conclusie rapport ISR: NHC biedt een veilige sportomgeving

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft het onafhankelijk onderzoek naar signalen van mogelijk ongewenst c.q. grensoverschrijdend gedrag van trainers binnen onze vereniging afgerond. 

De conclusie van het onderzoek is dat NHC een veilig sportklimaat biedt. Ook volgt uit het rapport dat van structureel grensoverschrijdend gedrag van trainers richting (jeugd)leden van de club géén sprake is. Het gros van de geïnterviewden bij het onderzoek is juist positief over de trainers van onze vereniging.

De KNHB heeft als onafhankelijke opdrachtgever opdracht gegeven om dit onderzoek te doen. In de samenvatting kunt u de opdracht, werkzaamheden en conclusies van het ISR lezen. Hiermee is het onderzoek afgerond. Het bestuur kan hiermee een streep trekken onder deze zaak en gaat ervan uit dat leden, ouders en andere betrokkenen dat ook doen. 

De KNHB meldt verder nog dat zij de NHC zal blijven ondersteunen bij de ingezette maatregelen en bij activiteiten/vragen die vanuit het (deels) nieuwe bestuur en haar commissies worden opgepakt of gevraagd.

We kijken nu vooruit en zijn actief aan de slag met het bieden van optimaal hockeyplezier dat samengaat met leuke teamprestaties in de veilige sportomgeving die we op het Noordwijkse hockeyveld hebben.

Vragen? Neem contact op met Cees van Wijk (voorzitter@n-h-c.nl)

Vragen aan de vertrouwenscontactpersoon? Neem contact op met Jose Morée (vcpjosemoree@n-h-c.nl)

Bestuur Noordwijkse Hockeyclub

Downloads:

Clubnieuws Overzicht