Is er behoefte aan flexhockey?

Uit eerder onderzoek is gebleven dat er vanuit de doelgroep senioren (18-plussers) een groeiende vraag is naar flexibel hockeyaanbod. Door middel van onderzoek wil de KNHB meer inzicht krijgen in de wensen en behoeften van de 18-plussers die flexibeler willen hockeyen en tegelijkertijd het huidige aanbod flexhockey bij verenigingen verder in kaart brengen. Hierbij wordt gefocust op het doordeweekse competitie aanbod.

Eén van de onderdelen van het onderzoek is een enquête onder hockeyers van 18 jaar of ouder. Door middel van deze enquête hopen we antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Wat vindt de doelgroep belangrijk bij het flexibel hockeyen?
  • Wat vindt de doelgroep van het huidige doordeweekse competitie aanbod?
  • Hoe kunnen we het subonderdeel ‘Trimhockey’ binnen het Flexhockey beter duiden (wat is hiervoor een passende naamgeving)?

Met de verkregen inzichten kan de KNHB vervolgens verder invulling geven aan een passend flexibel hockeyaanbod voor de doelgroep.
Behoor je tot de doelgroep en wil je meedoen aan het onderzoek? Via deze link kun je de enquête invullen. Het invullen duurt slechts enkele minuten. Alvast hartelijk dank voor je medewerking.
Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Sophie Kustermans (Coördinator Onderzoek & Kennis van de KNHB): sophie.kustermans@knhb.nl.

Clubnieuws Overzicht