NHC zoekt jeugdleden voor nieuw te vormen jeugdraad

Beste jeugdleden uit de A, B & C -lijn, We zijn op zoek naar een nieuw te vormen jeugdraad van, voor en met jeugdleden.

 

We zoeken uit elke lijn twee spelers/speelsters die de lijn willen vertegenwoordigen voor:

· Evenementen op maat en op leeftijd meehelpen organiseren

· Zaken waar jullie tegenaan lopen - anders dan individuele zaken die bij de vertrouwenscontactpersoon horen - kenbaar maken bij het bestuur

· De stem van de jeugdteams laten horen

· Meedenken in oplossingen bij problemen of corona gerelateerde zaken

 Je komt 3x per jaar samen onder leiding van de voorzitter, het bestuurslid jeugdzaken, de jeugdcommissie en evenementencommissie. Er worden gesprekken gevoerd over wat de jeugd drijft, wat leuk is aan hockey en wat niet.

Wat kan NHC in jullie ogen doen om de sport en alles eromheen leuker te maken.

Door jullie mee te laten praten wil het bestuur een beter beeld krijgen van wat er speelt binnen de vereniging en zo zorgen voor een betere verbinding tussen bestuur en jeugdleden.

Lijkt je dit leuk, geef je dan op via evenementen@n-h-c.nl

Clubnieuws Overzicht