Sproeibeleid

Voor komend seizoen zal er een nieuw sproeibeleid voor de velden volgen. Vanuit een advies van de hockeybond en ook vanuit milieuoverwegingen zal er minder gesproeid moeten worden.
Clubnieuws Overzicht