Van de voorzitter

Waar we voor vreesden is toch weer waarheid geworden. Coronamaatregelen. Ze zijn er, ook dit hockeyseizoen. 

Gelukkig gaan alle competities gewoon door. Maar het spelen zonder ouders en ander publiek langs de lijn blijft een onwerkelijke situatie. Net als het ontbreken van de gezelligheid in het clubhuis. Ik herhaal het nog een keer: het bestuur van de NHC volgt de maatregelen die de KNHB op zijn website plaatst. Dus mochten jullie vragen hebben over coronamaatregelen, kijk ook op www.knhb.nl

Belangrijk nieuws voor onze vereniging zèlf is het afscheid van vier bestuursleden. Op de ALV van 28 oktober jongstleden traden Natascha Bader, Isabelle Lapadu, Inge Laudy en Arjan Duindam uit het bestuur. Alle vier hebben vele jaren een deel van hun vrije tijd besteed aan de organisatie van de NHC. Alle vier op hun eigen manier, alle vier echte doeners en regelaars. De club gaat ze missen. Namens alle leden bedank ik Natascha, Isabelle, Inge en Arjan voor hun inspanningen. Een groot applaus waard!

Op diezelfde ALV is Alexander Loe toegetreden tot het bestuur, in de functie van Bestuurslid Senioren en Scheidsrechters. Alexander gaat zich bezighouden met de organisatie rondom onze seniorenleden en -teams. Een andere belangrijke verantwoordelijkheid in deze functie is de opleiding van voldoende goede scheidsrechters binnen onze vereniging. Ik wens Alexander heel veel succes bij deze uitdagingen!

Cees van Wijk

Voorzitter NHC

 

De ALV

Op de wederom matig bezochte Algemene Leden Vergadering is een groot aantal agendapunten behandeld. Een sportieve en organisatorische terugblik op het afgelopen seizoen, de cijfers van de vereniging over het afgelopen seizoen, de financiële begroting van dit seizoen, de controle van de kascommissie, de bestuursmutaties, de verbouwing van het clubhuis en het concept beleidsplan voor de komende seizoenen. Het beleidsplan werd goedgekeurd door de aanwezige leden. Als u geïnteresseerd bent in het beleidsplan: neem contact op met Cees van Wijk. Het bestuur bedankt de aanwezige leden voor hun constructieve inbreng tijdens de vergadering.

 

Nieuwe sponsorcommissie van start

De NHC heeft vanaf deze week een nieuwe sponsorcommissie!

Een aantal actieve vaders van jeugdspelers, Roderick Koster, Diederik van Egmond en Paul de Bruin heeft het op zich genomen om de financiële basis van de vereniging te versterken. Maar ook om leuke en nuttige activiteiten te organiseren voor onze sponsoren. Een belangrijke taak. Met meer sponsoropbrengsten kunnen bijvoorbeeld trainers worden betaald en kan het clubhuis worden verbouwd. Het bestuur wenst ze heel veel succes. Heeft u interesse om de NHC te sponsoren? Neem contact op met de heren of met de voorzitter.

 

Links op de foto (met baard): Roderick Koster (ABN Amro), Paul de Bruin (De Bruin Makelaars), Diederik van Egmond (Van Egmond Architecten)

Clubnieuws Overzicht