Sportpedagoog Yos Lotens

Per direct gaat NHC gebruik maken van de diensten van de Noordwijkse sportpedagoog Yos Lotens. Dit d.m.v. beschikbaar gestelde gemeentegelden vanuit het Noordwijkse Sportakkoord (voor nieuw sport- en beweegprojecten).

NHC is één van de eerste Noordwijkse verenigingen die daar direct op ingespeeld heeft door hier een aanvraag voor in te dienen. Omdat die aanvraag past binnen de door de overheid gestelde thema’s, is er positief op gereageerd en wordt dit gefaciliteerd.
Daarom zal Yos Lotens regelmatig te vinden zal zijn op onze accommodatie; in het kader van extra begeleiding of ondersteuning van trainers, teams of individuele (jeugd)spelers. Dit alles met het doel om het pedagogische (sport)klimaat te ondersteunen of te verbeteren. Of simpeler: om sportbeoefening voor iedereen nog leuker te maken. Want daarom gaan we per slot van rekening hockeyen, om er veel plezier aan te beleven.

Yos Lotens is vooral bekend vanuit het onderwijs in onze regio en is een autoriteit in de landelijke judowereld. Hij geeft nog wekelijks trainingen op basisscholen, inspiratiesessies en clinics. Als auteur schrijft en ontwikkelt hij materiaal t.b.v. een veilig sportklimaat tegen pestgedrag zoals buitensluiten en discriminatie. Yos is op onze accommodatie niet alleen aan te spreken door trainers/leiders, (jeugd)spelers, maar ook door hun opvoeders.                                      

Ook via e-mail yoslotens@hetnet.nl of www.yoslotens.nl is hij te bereiken.

We zijn blij dat de gemeente Noordwijk NHC de kans biedt om gebruik te kunnen maken van de diensten van deze professional om zodoende hockeyen nog leuker te kunnen maken voor iedereen die bij de vereniging actief is.

 

Clubnieuws Overzicht