Lijncoördinator O10 jeugd (2e jaars E-lijn)

We zijn op zoek naar een nieuwe lijncoördinator (M/V) voor de O10 jeugd. 

Een lijncoördinator is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen zijn/haar lijn. De lijncoördinator zorgt voor de organisatie van de betreffende lijn en draagt bij aan (het uitvoeren van) het jeugdbeleid van NHC. Je bent het aanspreekpunt voor de teams, spelers, ouders, coaches en trainers binnen de lijn. Momenteel zijn er vijf teams (een jongens en vier meisjesteams) in de O10 lijn.

  • Je zorgt voor een goede communicatie met coaches en teammanagers via de lijn app;
  • Je bent schakel tussen de jeugdcommissie en de teams binnen de lijn;
  • Je signaleert knelpunten (bv opzeggingen, sfeer e.d.) en denkt mee over het oplossen ervan;
  • Je assisteert met de organisatie van activiteiten die passen binnen de lijn (toernooien, jongste jeugd dag)
  • Je maakt nieuwe leden (en hun ouders) wegwijs;
  • Je geeft input bij de team indelingen en helpt de technische commissie hierbij;
  • Je volgt de lijn. Dit betekent dat je de teams kent/ziet en af en toe een gesprekje hebt met de coach van het betreffende team.

We vergaderen ongeveer eens per maand met alle lijncoördinatoren en jeugdbestuur met elkaar. En je hebt contact met de technische jeugd commissie. Je bent gemiddeld wekelijks 2 uur kwijt aan lijncoördinator gerelateerde werkzaamheden. We zorgen voor een goede overdracht en support.

Voor vragen kan je contact opnemen met andere lijncoördinatoren (waar je ook mee gaat samenwerken) via jongstejeugd@n-h-c.nl

Meld je aan via vrijwilligers@n-h-c.nl 

Vacatures Overzicht