Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers

Binnen NHC is het uitgangspunt dat sporten in een veilige omgeving voor iedereen vanzelfsprekend moet zijn.

Bij onze club werken veel vrijwilligers waar we afhankelijk van zijn. Mensen die zich bijvoorbeeld als trainer, coach, teambegeleider (manager) of scheidsrechter inzetten voor de club en de spelers. NHC kan niet zonder deze mensen! Maar het is wel belangrijk dat iedereen op deze mensen kan vertrouwen.
Sinds 2015 bestaat de regeling dat sportbonden en -verenigingen een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen voor die vrijwilligers. Dit vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar zo willen we wel laten zien dat we de veiligheid van onze leden, vrijwilligers en bezoekers serieus nemen. De VOG heeft dus een preventieve werking, het kan afschrikken bij mensen die verkeerde bedoelingen hebben.

Wat is een VOG?
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.
Bij NHC herhalen we elke drie jaar de aanvraag van een VOG voor onze vrijwilligers die met minderjarigen werken. Binnenkort gaan we dit weer doen en zal elke vrijwilliger per e-mail een persoonlijke link ontvangen om de VOG aan te vragen. We vragen iedereen dit dan ook zo snel mogelijk te doen. De VOG zal per post thuis worden gestuurd en dient vervolgens te worden ingeleverd bij onze secretaris.

In het kader van veiligheid en sportiviteit hebben we daarnaast verschillende protocollen, een veiligheidsplan en een Vertrouwens Contact Persoon (Mariel de Jager, vcp@n-h-c.nl)  aangesteld binnen onze club. Meer informatie valt te lezen op deze pagina op onze website.

Alvast bedankt aan alle vrijwilligers voor hun inzet en voor hun medewerking. Alleen samen kunnen we NHC draaiende houden!

Voor vragen, neem contact op met Frans Meijer, Secretaris NHC via secretaris@n-h-c.nl

Clubnieuws Overzicht