Resultaten Leden enquête

Begin oktober hebben we een enquête uitgestuurd naar al onze leden. We willen graag de resultaten en de verdere opvolging met iedereen delen.
 
Allereerst dank aan alle 69 respondenten die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. Als bestuur nemen we de resultaten heel serieus, en hebben we over een aantal weken een sessie ingepland om deze uitgebreid te bespreken en ook te gebruiken om verder over ons speerpuntenbeleid na te denken. We zijn blij met de dingen die goed gaan en gewaardeerd worden, maar vinden ook de kritische noten die geplaatst zijn erg belangrijk.
 
Enkele zaken over degenen die hebben deelgenomen. Tweederde van de respondents is vrouw, en de meerderheid is een ouder van een lid (63%), 19% is al meer dan 10 jaar verbonden aan NHC, en 35% 6 t/m 10 jaar. De helft van de deelnemers is verbonden aan een jeugdlijn (O12-O18).
 
Bijna 80% is het met de stelling eens of zeer mee eens dat ze het naar hun zin hebben bij NHC, en ook zegt 81% de stemming langs de lijn goed tot zeer goed te vinden. Driekwart van de deelnemers voelt zich goed geïnformeerd over praktische zaken. De grote meerderheid (78%) heeft het (zeer) naar zijn zin in het eigen team, en is positief over de coaches.  Over het algemeen is de ruime meerderheid positief over de sociale betrokkenheid van NHC en de stappen die genomen zijn op het gebied van duurzaamheid.
 
Er zijn ook echter ook kritische opmerkingen geplaatst. Het bestuur is te weinig zichtbaar, het beleid te weinig bekend, er zou meer aandacht naar de jongens moeten en de sfeer zou verbeterd moeten worden zijn enkele zaken die genoemd zijn bijvoorbeeld.  Ook zegt iets meer dan de helft wel wat meer uitgedaagd te mogen worden tijdens trainingen. Al deze zaken zullen grondig bestudeerd worden, net als de tips en adviezen die gegeven zijn.
 
Verschillende deelnemers hebben hun email adres achtergelaten, zij zullen in de komende weken nog persoonlijk worden benaderd om verdere toelichting of informatie te geven.
 
Namens het gehele bestuur, nogmaals dank voor een ieders moeite en alle input. Samen kunnen we de club verder helpen. 
 
Bestuur NHC
Cees, Frans, Nicole, Bart, Alex, Mariken & Karin
Clubnieuws Overzicht