Jongens bij NHC

Afgelopen jaar waren de jongens teams één van de aandachtspunten. Verschillende leden hebben hier ook naar gevraagd in de ledenenquête, vandaar dat we een kort overzicht geven wat er tot nu toe gedaan en bereikt is.

 

In maart zijn zo'n 20 leden bij elkaar gekomen om na te denken wat de club kan doen op het gebied van werving maar ook het behouden van jongens. Dit heeft geresulteerd in een jongens commissie en ook in een lijn coördinator specifiek voor de jongenslijnen, Tom van Haaren. 

Er zijn twee vriendjesdagen georganiseerd - en hoewel deze open zijn voor alle geïnteresseerden - hebben we specifiek gekeken naar jongens. En ondanks dat bij de (piep) kuiken de meisjes nog wel de overhand hebben, zien we een gezonde groei van het aantal jongens. We hebben nu ook een bewust beleid om jongens trainers in te zetten bij deze en de O8 groep. Zo ziet de jongste jeugd ook ouderejaars jongens (en niet alleen meiden). Dit ook om te laten zien dat hockey een sport is voor jongens én meisjes. Mochten de (piep) kuikens in het voorjaar weer op zondagochtend buiten gaan trainen, dan zijn er wederom (ouderejaars) jongens geïnteresseerd om te helpen bij deze training.

De ouderejaars jongens proberen we verder te betrekken bij de club activiteiten. We zijn erg blij dat de grote meerderheid van de JO14 jongens hun scheidsrechterskaart heeft gehaald dit jaar. Meerdere van deze jongens hebben ook al een officiële wedstrijd gefloten.

Tot slot de prestaties op sportief vlak bij de jongens jeugd. Ondanks dat de spoeling in bepaalde lijnen nog (te) dun is, mogen we trots zijn op wat er wordt bereikt. Ook dankzij de inzet van de verschillende coaches en managers. Zowel de JO14-1, als de JO14-2 zijn afgelopen (buiten) periodekampioen geworden (respectievelijk in de tweede en de vierde klasse), en zowel de JO18-1 als de JO18-2 waren reserve kampioen in de voorcompetitie (respectievelijk in de eerste en tweede klasse). 

In de zaal komen we momenteel met zeven jongens jeugdteams uit (drie teams O18, drie teams O14 en één team O12) - naast de drie jongste jeugdteams (O8, O9 en O10). Op deze manier proberen we zoveel mogelijk jongens te laten spelen.

Voor vragen of suggesties (of verdere support), mail naar Tom (jongens lijncoördinator) via lijnco-jongens@n-h-c.nl  of info@n-h-c.nl 

Clubnieuws Overzicht