Contributie Seizoen 2023-2024

De contributie voor seizoen 2023-2024 (vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering) per leeftijdscategorie.

 

(Piep)kuikens/Coolkids €195,00
Jongste Jeugd: O8, O9 en O10 €250,00
Jeugd: O12 tot en met O18 €325,00
Senioren (18 jaar en ouder) €335,00
DUO (per 2 leden - zie onder) €460,00
‘Dinsdag veterinnen’ €250,00
Trainingsleden  €250,00
Fitkey €250,00
Gezinscontributie €895,00
Zaalhockey (vanaf de O8 t/m senioren) €80,00
Selectietoeslag selectieteams O12 t/m O18  €50,00
Inschrijfgeld €50,00
Afkoop vrijwilligersdienst  €75,00

De gemeente Noordwijk heeft verschillende subsidie regelingen om sporten onder jeugd te bevorderen. Kijk hier voor meer informatie. 

De contributie dient binnen een maand na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de rekening met nummer: NL 26 RABO 0376 9081 22 t.n.v. Noordwijkse Hockeyclub, Noordwijk. 

Duo lidmaatschap:
Als duo lid betaal je €230 per persoon, dus €460 per duo. Dit gezamenlijke bedrag is hoger dan het reguliere lidmaatschap omdat de club voor beide leden aan de KNHB moet afdragen. Om in aanmerking te komen voor het Duo lidmaatschap dient aan enkele voorwaarden voldaan te worden:

  • Alleen mogelijk bij Senioren-teams;
  • Het team moet uit minimaal 14 “full time/niet-duo” spelers bestaan;
  • Een duo dient zich gelijktijdig aan te melden om aan elkaar gekoppeld te worden;
  • De koppeling van het duo-lid blijft het hele hockeyseizoen van kracht, er kan dus niet halverwege een andere samenstelling worden gemaakt;
  • Voorafgaand aan ieder hockey seizoen dient een duo-lidmaatschap opnieuw te worden samengesteld;
  • Het duo bepaalt onderling hoeveel wedstrijden per duo-lid gespeeld worden. Enige voorwaarde is dat dit tezamen max. 100% van de officiële wedstrijden is;
  • Het duo mag wel samen meedoen met de trainingen;
  • De contributie wordt in één keer betaald bij aanvang van het seizoen;
  • Beide duo-leden worden net zoals andere teamgenoten ingezet voor bardiensten en fluitbeurten;
  • Slechts één van beide spelers/speelsters mag per wedstrijd met het betreffende team meespelen.

Downloads:

Lidmaatschap Overzicht