Contributie Seizoen 2022-2023

De contributie voor het seizoen 2022-2023 is vastgesteld op:

Categorie

Tarief

Senioren (18 jaar & ouder)

€ 310,00

D-klasse tot en met A-klasse

€ 300,00

F-jes tot en met 2e jaars E

€ 240,00

(Piep)kuikens/Coolkids*

€ 185,00

Zaalcontributie   

€ 70,00

Trainingsleden (jeugd)

€ 195,00

Fitkey-leden

€ 195,00

Duo-leden*   

€ 440,00

Familietarief

€ 895,00

Dinsdagveterinnen

€ 195,00

Inschrijfgeld nieuwe leden

€ 45,00

 Aan alle eerste teams in de D- tot en met A-lijn (dus: MD1, JD1, MC1, JC1, MB1, JB1, MA1 en JA1) wordt een toeslag van €50 in rekening gebracht (kort aangeduid als: “selectietoeslag”).

 * Contributie voor Coole kids die in de F-lijn vallen bedraagt EUR 240,-

Als duo lid betaal je €220 per persoon, dus €440 per duo. Dit gezamenlijke bedrag is hoger dan het reguliere lidmaatschap van € 310 omdat de club voor beide leden aan de KNHB moet afdragen.

Om in aanmerking te komen voor het Duo lidmaatschap dient aan enkele voorwaarden voldaan te worden:

·        Alleen mogelijk bij Senioren-teams

·        Het team moet uit minimaal 14 “full time/niet-duo” spelers bestaan

·        Een duo dient zich gelijktijdig aan te melden om aan elkaar gekoppeld te worden

·        De koppeling van het duo-lid blijft het hele hockeyseizoen van kracht, er kan dus niet halverwege een andere samenstelling worden gemaakt

·        Voorafgaand aan ieder hockey seizoen dient een duo-lidmaatschap opnieuw te worden samengesteld

·        Het duo bepaalt onderling hoeveel wedstrijden per duo-lid gespeeld worden. Enige voorwaarde is dat dit tezamen max. 100% van de officiële wedstrijden is

·        Het duo mag wel samen meedoen met de trainingen

·        De contributie wordt in één keer betaald bij aanvang van het seizoen

·        Beide duo-leden worden net zoals andere teamgenoten ingezet voor bardiensten en fluitbeurten

·        Slechts één van beide spelers/speelsters mag per wedstrijd met het betreffende team meespelen

Downloads: