Contributie Seizoen 2018 - 2019

De contributie voor het seizoen 2018-2019 is vastgesteld op:

Categorie

Tarief

Senioren (18 jaar & ouder)

€ 300,00

Junioren (10 t/m 17 jaar)

€ 290,00

Mini’s (8 t/m 9 jaar)

€ 230,00

Kuikens (6-7 jaar)

€ 165,00

Piepkuikens (5-6 jaar)

€ 130,00

Zaalcontributie   

€ 70,00

Trainingsleden (jeugd)

€ 185,00

Fitkey-leden

€ 185,00

Familietarief

€ 735,00

Donateur

€ 100,00

Bijdrage NHC shirt

€ 10,00

Inschrijfgeld nieuwe leden

€ 45,00

Afkoop bardienst senior leden

€ 10,00

 

  • De contributiecategorie wordt door de leeftijd op 1 oktober bepaald.
  • Bij aanmelding na 1 oktober, 1 januari respectievelijk 1 april betaalt een nieuw lid 75%, 50% respectievelijk 25% van de contributie plus het volledige inschrijfgeld en shirtbijdrage.
  • Bankgegevens: NL26RABO0376908122 t.n.v. Noordwijkse Hockey Club, Noordwijk.
  • De contributie geldt alleen voor het veldhockey. Voor de zaalhockey wordt apart contributie geheven.
  • De bijdrage voor het NHC shirt wordt jaarlijks in rekening gebracht.
  • Senior leden betalen en vergoeding van € 10 voor de vaste afkoop van de bardienst.
  • Het familietarief is exclusief shirtbijdrage, inschrijfgeld en bijdrage voor afkoop bar.
  • Boeteregeling bij niet tijdig betalen van de contributie:
    Indien de contributie vóór 1 december niet is betaald, bedraagt de boete € 35. Indien na 1 januari de contributie nog niet binnen is, wordt de boete verhoogd naar € 50. Indien op 15 februari de contributie nog steeds niet is betaald, wordt de vordering uit handen gegeven en een deurwaarder ingeschakeld, waarbij de kosten die hiermee gepaard gaan op het betreffende lid verhaald zullen worden. Daarnaast is het lid niet meer speelgerechtigd.