Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Activiteiten
HockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen (indien van toepassing)
Bij opgave jeugdlid in te vullen door ouder/verzorger
Ik hockey sinds:
Hoogst gespeelde niveau:
Vorige club(s):
Trainer/coach diploma?
Soort diploma:
Behaald in:
Wij proberen bij het indelen van de jeugdteams zoveel mogelijk rekening te houden met
een prettige omgeving waarbij plezier en sport voorop staan.
Mocht uw kind nog op de basisschool zitten dan zouden wij graag de naam van de basisschool ontvangen.
Behalve basisschool willen wij ook rekening houden met de groep waarin uw kind zich bevindt.
Basisschool:
Groep:
Familie van NHC lid?
Zo ja: broer/zusje/zoon/dochter van:
 
Vrijwilligers
NHC draait op vrijwilligers. Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en door vrijwilligerswerk leer je ook snel veel mensen kennen.
We proberen de capaciteiten van iedereen zoveel mogelijk te benutten. Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij NHC te betrekken.
Hockey ervaring of niet. We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
1e keuze: *
2e keuze:*
 
Automatische Incasso
*Bij de NHC worden de contributies en andere verenigingsbijdragen betaald via automatische incasso.
Bij deze ga ik hiermee akkoord.
KNHB lidmaatschap
*

KNHB lidmaatschap

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij
de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).


Uw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging
en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging
is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres,
telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat
je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de
ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens
verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.

Automatische incasso machtiging
IBAN nr. *
BIC
T.n.v. *
Datum van ondertekening
Plaats van ondertekening
Onderteken contract
- Upload hiervoor of je digitale ondertekening in jpg format (bij "bestand kiezen") of
- onderteken de machtiging met je muis in het blok hieronder

Opmerking