Zaterdag 28 november
Afgelast
Leonidas
Zondag 22 november
Afgelast
Kikkers
Afgelast
Bloemendaal
Afgelast
Amsterdam
Afgelast
Leiden
Afgelast
Rood-Wit
Afgelast
Uitgeest
Afgelast
Leiden
Afgelast
Zoetermeer
Afgelast
Alecto
Zaterdag 21 november
Klein Zwitserla
Afgelast
Zondag 15 november
Maarssen
Afgelast
Kieviten
Afgelast
Afgelast
Qui Vive
Victoria
Afgelast
Gooische
Afgelast
Maarssen
Afgelast
Leonidas
Afgelast
Schiedam
Afgelast
Voorhout
Afgelast
Zaterdag 14 november
Ommoord
Afgelast