Veilige sportomgeving

Het bestuur van de Noordwijkse Hockey Club hecht aan een veilige en vertrouwde sportomgeving voor haar (jeugd)leden en bezoekers.

Het afgelopen seizoen heeft de Commissie "Veilige Sportomgeving" gewerkt aan een Veiligheidsplan voor de Noordwijkse Hockey Club. Ook heeft de commissie een aantal protocollen gemaakt. In het Veiligheidsplan wordt een algemeen kader geschetst voor een veilige sportomgeving (het aannamebeleid, een Gedragscode teambegeleiding, de vertrouwenscontactpersoon en de toepassing tuchtrecht vrijwilligers) 

In de protocollen (pestprotocol, ongewenst gedrag en seksuele intimidatie, incidentenprotocol en gedragscode ter preventie van seksuele intimidatie) wordt beschreven wat wordt verstaan onder "pesten", "ongewenst gedrag en seksuele intimidatie", een "incident" en wat we kunnen doen ter preventie van seksuele intimidatie.

Bij vragen of opmerkingen over het Veiligheidsplan en/of de protocollen, kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon (voor contactgegevens, zie het Veiligheidsplan) of het bestuur: bestuur@n-h-c.nl

Downloads:

Clubnieuws overzicht