Veilige sportomgeving

Het bestuur van de Noordwijkse Hockey Club hecht aan een veilige en vertrouwde sportomgeving voor haar (jeugd)leden en bezoekers. Het afgelopen seizoen heeft de Commissie ‘Veilige Sportomgeving’ gewerkt aan een veiligheidsplan voor de Noordwijkse Hockey Club. Ook heeft de commissie een aantal protocollen gemaakt.

Veiligheidsplan en protocollen
In het veiligheidsplan wordt een algemeen kader geschetst voor een veilige sportomgeving (het aannamebeleid, een gedragscode teambegeleiding, de vertrouwenscontactpersoon en de toepassing tuchtrecht vrijwilligers) . In de protocollen (pestprotocol, ongewenst gedrag en seksuele intimidatie, incidentenprotocol en gedragscode ter preventie van seksuele intimidatie) wordt beschreven wat wordt verstaan onder ‘pesten’, ‘ongewenst gedrag en seksuele intimidatie’, een ‘incident’ en wat we kunnen doen ter preventie van seksuele intimidatie.

Vertrouwens Contactpersoon
Aan het begin van het seizoen 2019-2020 is Daniëlle Brink door het bestuur aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. In verband met het tussentijds vertrek van Thomas Martin, is Daniëlle Brink op dit moment voorzitter ad interim. Omdat het bestuur vindt dat de vertrouwenscontactpersoon niet tevens bestuurslid kan zijn, heeft het bestuur mevrouw José Moree en de heer Henk Braat, (oud-voorzitter van de Stichting Exploitatie Hockey Faciliteit en erelid van NHC) gevraagd de functie van vertrouwenscontactpersoon te vervullen zolang Daniëlle Brink voorzitter ad interim is.

Bij vragen of opmerkingen over het Veiligheidsplan en/of de protocollen, kunt u contact opnemen met het bestuur: bestuur@n-h-c.nl.
Heeft u vragen of meldingen over grensoverschrijdend gedrag, dan kunt u terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van NHC:

José Moree: vcpjosemoree@n-h-c.nl
Henk Braat: vcp@n-h-c.nl

Downloads:

Clubnieuws Overzicht