Veilige sportomgeving

Het bestuur van de Noordwijkse Hockey Club hecht aan een veilige en vertrouwde sportomgeving voor haar (jeugd)leden en bezoekers.

Iedereen moet kunnen genieten van hockey: spelers, trainers, coaches, toeschouwers, scheidsrechters en andere hockeyliefhebbers. Om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom het hockeyveld aan te pakken, is vorig seizoen een aantal zaken opgepakt. Denk aan de extra aandacht voor sportiviteit op en rond de velden (de ondertekening door coaches en managers van de "verklaring onderwerping tuchtrecht", de introductie van 'huisregels', de introductie van de "blauwe kaart' en de workshop van Tischa Neve). Maar dit is zeker niet genoeg; het bestuur wil verder gaan in de verbetering van de fysieke en sociale veiligheid op en rond de velden. Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp, maar als club kunnen wij de kop niet in het spreekwoordelijke zand steken. Daarom staat een veilige sportomgeving komend seizoen hoog op de agenda. Het bestuur wil een goed beleid om te zorgen dat de kans op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk is.

In de komende weken zal een commissie "veilige sportomgeving" worden ingesteld. De commissie zal op verzoek van het bestuur omgangsregels formuleren, de gedragsregels in het kader van het tuchtrecht meer expliciet maken, het kader creëren voor de aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon, regels opstellen voor het aanstellen van betaalde en onbetaalde krachten (screenen van vrijwilligers, de VOG, etc.) en andere zaken die de commissie nodig acht voor een veilige sportomgeving.

Uitgangspunt is dat de commissie in de Algemene Ledenvergadering van oktober 2019 verslag zal doen.

Over de commissie en de voortgang van de werkzaamheden van de commissie zullen wij jullie nader berichten.

Bestuur Noordwijkse Hockey Club

 

Clubnieuws overzicht