Sportiviteit & Veilige Sportomgeving

Het bestuur van de Noordwijkse Hockey Club hecht aan een veilige en vertrouwde sportomgeving voor haar (jeugd)leden, vrijwilligers, betaalde krachten en bezoekers.

Respect, sportiviteit en plezier staan hierbij voorop. Dat doen wij samen en daar hebben wij elkaar bij nodig. Als club nemen we hierin verantwoordelijkheid. Maatregelen die we hierin nemen zijn onder andere het verplicht instellen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers, begeleiders en trainers die met jeugdleden werken. Elke 3 jaar herhalen we deze aanvraag. Daarnaast hebben we gedragsregels, en verschillende protocollen opgesteld waarin iedereen binnen onze vereniging zich aan dient te houden. (Zie bijlagen en NHC huisregels)

Vertrouwenscontactpersonen voor wie en waarom?
Ook hebben we een vertrouwenscontactpersoon bij NHC. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt binnen onze vereniging waar iedereen die een vraag heeft over – of te maken heeft met – grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten terecht kan. De VCP is voor iedereen binnen de vereniging: sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP is er ook voor vragen die spelen vóórdat er problemen zijn. Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en herhaling kan voorkomen worden. De VCP is er voor iedereen en is het aanspreekpunt voor signalen en preventie. Samen streven we naar een veilig sportklimaat.

Wanneer kun je terecht bij de Vertrouwens Contact Persoon (VCP)?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. Belangrijk is, laat het niet escaleren. De VCP biedt een luisterend oor en helpt melders op weg naar hulp.De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • Pesten en gepest worden.
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
  • Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

De VCP is overigens niet voor verschillen van inzicht over technisch beleid zoals gevoerd door trainers, coaches, voor commissies en bestuur, voor problemen over teamsamenstellingen of problemen over besluiten van bestuur of Ledenvergadering. 

Contact
De vertrouwenscontactpersoon kan bemiddelen, maar ook kan een officiële klachtenprocedure worden gevolgd. In situaties die niet passen bij een veilig sportklimaat is er een vertrouwenscontactpersonen binnen NHC die je kunt raadplegen/informeren. Onze vertrouwenscontactpersoon is Mariel de Jager en is bereikbaar via email: vcp@n-h-c.nl. Alleen zij heeft toegang tot dit mailadres. Ook kan, indien gewenst, contact worden opgenomen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNHB of NOC*NSF.

 Downloads specifiek voor NHC.

Downloads:

Club Overzicht