Veilige sportomgeving

Het bestuur van de Noordwijkse Hockey Club hecht aan een veilige en vertrouwde sportomgeving voor haar (jeugd)leden en bezoekers. Dit seizoen wordt er een nieuwe Commissie ‘Veilige Sportomgeving’ gevormd en wordt verder het veiligheidsplan voor NHC opnieuw bezien.

Protocollen
Inmiddels zijn er protocollen, die door de nodige mensen met een functie of taak binnen de vereniging, zijn ondertekend. In deze protocollen (pestprotocol, ongewenst gedrag en seksuele intimidatie, incidentenprotocol en gedragscode ter preventie van seksuele intimidatie) wordt concreet het ongewenste gedrag beschreven en wat we kunnen doen ter preventie van dit gedrag.

Vertrouwenscontactpersonen
Aan het begin van het seizoen 2022-2023 is Mariel de Jager aangesteld als intern vertrouwenscontactpersoon. Zij is psychologische coach en extern vertrouwenspersoon voor MKB. Zij heeft haar eigen praktijk; Mind Vitality.
Mariel is te bereiken per mail; VCP@n-h-c.nl

Ook is er contact geweest met het Centrum Jeugd en Gezin om te kunnen zorgen voor expertise en/of hulp indien dit gewenst is.

Bij vragen of opmerkingen over het Veiligheidsplan en/of de protocollen, kunt u contact opnemen met het bestuur: bestuur@n-h-c.nl.

Het is zo dat in geval van ongewenst gedrag- indien mogelijk eerst binnen de vereniging een oplossing gezocht moet worden. Hiermee bedoelen we dat de hieronder genoemde vertrouwenspersonen pas in beeld komen als binnen de vereniging om wat voor reden dan ook geen oplossing geboden kan worden.

Herman Scheepbouwer
06 11 47 93 38
aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag.

Hanny van Leeuwen
06 21 51 86 49
aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.

Downloads:

Clubnieuws Overzicht