Gewijzigde Statuten NHC

Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 29 oktober 2019 is de vergadering akkoord gegaan met de door het bestuur voorgestelde wijziging van de statuten. De statuten van de Noordwijkse Hockey Club waren niet conform de KNHB-richtlijnen en moesten om die reden worden aangepast (met name de onderwerping aan de tuchtregels van de KNHB was niet goed verankerd). Inmiddels zijn de statuten aangepast. Een digitaal afschrift van de statuten is op te vragen via secretaris@n-h-c.nl.

Clubnieuws Overzicht