Spelregeltoets

Het bestuur van NHC en de arbicom vinden dat Alle wedstrijden, op de zaterdagen en zondagen, goede scheidsrechters verdienen.

Deze week was de eerste opleidingsavond voor de kandidaten die op 18 februari 2020 deelnemen aan de spelregeltoets. De KNHB verwacht van alle spelende leden dat zij vanaf hun 16e jaar met goed gevolg de spelregeltoets afleggen.. Wanneer de spelregeltoets met goed gevolg is afgelegd, mag je bondswedstrijden op alle niveau’s fluiten; met uitzondering van wedstrijden waarvoor bondsscheidsrechters worden aangewezen.

Enige jaren geleden heeft NHC de keuze gemaakt om alle wedstrijden te laten fluiten door een kleine groep scheidsrechters. Doordat deze groep veel fluit wordt veel ervaring opgedaan en gaat de kwaliteit van arbitrage omhoog. Deze groep jeugscheidsrechters wordt extra opgeleid en begeleid en krijgt ook betaald voor de gefloten wedstrijden. Seniorscheidsrechters krijgen niet betaald. NHC noemt dit speciale programma: De Elite-scheidsrechters. Het  eliteprogramma heeft z’n vruchten afgeworpen en heeft het fluiten bij NHC naar een hoger plan getild.

Het idee is er op gebaseerd dat er elk jaar evenveel scheidsrechters beginnen met fluiten als er stoppen. Scheidsrechter stoppen omdat ze de seniorenleeftijd bereiken en in een andere stad gaan wonen, werken of studeren. Sinds een tweetal jaren is de instroom echter kleiner dan de uitstroom. Met andere woorden: er zijn te weinig scheidsrechters om alle competitiewedstrijden op zaterdag van (goede)  scheidsrechters te voorzien.

Bij de senioren op zondag zijn de teams sinds jaar en dag zelf verantwoordelijk voor de arbitrage. Dit betekent dat teams elkaar over en weer fluiten. Dit idee gaat er van uit dat in elk team voldoende spelers beschikbaar zijn die daadwerkeijk kunnen fluiten, zonder dat dit elke week dezelfde moet zijn. Aan het begin van dit seizoen is het signaal gekomen vanuit de senioren dat er te weinig goede scheidsrechters te zijn om de seniorenwedstrijden te fluiten.

Het bestuur van NHC en de arbicom vinden dat Alle wedstrijden, op de zaterdagen en zondagen, goede scheidsrechters verdienen. In een poging om een inhaalslag te maken en nog voor de start van het tweede deel van het seizoen extra scheidsrechters op te leiden, hebben we in kaart gebracht welke NHC leden nog geen scheidsrechterskaart hebben volgens onze clubadministratie Allunited. Zonder vooraankondiging zijn vervolgens alle leden vanaf de tweedejaars C zonder scheidsrechterskaart door de KNHB uitgenodigd voor het examen. Een aantal leden voelt  zich hierdoor overvallen en kwam in het verweer. Deze gang van zaken verdient geen schoonheidsprijs en was ook niet vooropgezet. Een goede communicatie en uitleg vooraf was natuurlijk beter geweest, maar het liep anders. Dit neemt niet weg dat wij als club wel heel blij zijn dat een aantal senioren en ouders van jeugdleden de uitnodiging van de KNHB heeft geaccepteerd en op dinsdag 18 februari 2020 deel zal nemen aan de spelregeltoets. Wij hopen natuurlijk dat een flink aantal examenkandidaten slaagt en vervolgens ook zal willen fluiten. Practice makes perfect...

Tenslotte is uit de uitnodiging om deel te nemen aan de spelregeltoets naar voren gekomen dat veel seniorleden in het verleden al wel de scheidsrechterkaart hebben gehaald, maar niet als zodanig in Allunited vermeld staan. De club kan dit zelf niet nagaan maar wel bij de KNHB hierna informeren. Als je dus in het verleden jouw kaart hebt gehaald, maar nu bent uitgenodigd, sta je niet goed in het systeem. Meld dit even zodat de juiste informatie bij de KNHB kan worden verzameld en deze omissie kan worden hersteld in Allunited.

Downloads:

Clubnieuws Overzicht