Even voorstellen: VertrouwensContactPersoon (VCP)

Wij hechten een groot belang aan de veiligheid en het welzijn van haar leden en betrokkenen. Hiervoor is een veiligheidsplan opgesteld en een vertrouwenscontactpersoon is daar onderdeel van.
 
 
Onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) is Mariel de Jager, zij is bereikbaar via e-mail: VCP@n-h-c.nl
 
Mariel heeft zelf gehockeyd vanaf de E t/m dames en nu hockeyt haar zoon bij ons. Ze heeft de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon van Centrum Veilige Sport Nederland succesvol afgerond en is ook door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) gecertificeerd als vertrouwenspersoon voor bedrijven. Daarnaast is zij is door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) gecertificeerd psychologisch coach en trainer. Ze heeft een eigen praktijk: Mind Vitality. 
 
Wat doet een VCP?:
De VCP is laagdrempelig aanspreekbaar als er vragen zijn en/of zorgen zijn bij situaties binnen de vereniging. De VCP hoort aan, vangt op, is sparringpartner en kan doorverwijzen. De VCP ondersteund het bestuur met de ontwikkeling en borging van preventief beleid ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag en andere integriteit schendingen. Grensoverschrijdend gedrag betreft elke vorm van handelen en/of nalaten dat als doel en/of gevolg heeft dat de waardigheid en/of veiligheid van één of meerdere personen wordt aangetast. Denk aan discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie en agressie. Uitgebreide informatie via de volgende link:  https://centrumveiligesport.nl/grensoverschrijdend-gedrag
 
Wat doet een VCP niet?:
De VCP is onpartijdig en doet niet aan waarheidsbevinding. De gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk. Daarmee wordt bedoeld dat de VCP discreet met informatie omgaat en niet zomaar met derden deelt. De VCP zal -al dan niet anoniem- ieder jaar een verslag doen aan het bestuur zodat er eventueel beleid op gevoerd kan worden of aanpassingen gedaan kunnen worden. De VCP zal altijd bespreken of, hoe en wat er gecommuniceerd wordt.
 
 
Indien je liever contact hebt met iemand buiten de NHC, kan je contact opnemen met Centrum Veilig Sport Nederland 0900-2025590 of cebtrumveiligesport@nocnsf.nl. Het kan ook anoniem: https://centrumveiligesport.nl/contact
 
Clubnieuws Overzicht